Doe een gift

Steun onze acties met een doorlopende opdracht. Door uw maandelijkse bijdrage wordt u een trouwe partner van ons werk. Elke maand opnieuw toont u uw solidariteit op een concrete en doeltreffende manier. Of help onze kinderen met een eenmalige overschrijving!

Iedere bijdrage, klein of groot is welkom.  Iedere schenking is, onder voorwaarden, ook fiscaal aftrekbaar.

Ons rekeningnummer 
IBAN NL63 ABNA 043 662 4362
BIC ABNANL2A