Oeganda: Katalemwa Chesire Home

Katalemwa Chesire Home is een revalidatiecentrum voor mensen met een handicap. Kinderen met spina bifida en hydrocefalie worden er voorbereid op hun operatie. Katalemwa werkt structureel samen met ons project in het CURE kinderhospitaal in Oeganda voor operaties zoals shunting, ETV en het dichten van de rug. Na de operatie zorgt Katalemwa Chesire Home voor de nodige nazorg en follow-up. Ze zijn experts in het maken van rolwagens, technische hulpmiddelen en zitsteunen. Er is ook een school aan het centrum en kinderen kunnen er samen met hun ouders continentie trainingen volgen. De ouders zijn zelf gestart met een extra project (het maken van krijt) om geld te verdienen.

parent day katalemwa 005 700

HOE KAN JIJ HELPEN?

Steun Child-Help en geef kinderen met een aangeboren handicap in ontwikkelingslanden een eerlijke start.

CHILD-HELP OP SOCIAL MEDIA